Fő a biztonság! A munkavállalók testi épségének és egészségének védelme ma már minden munkahelyen alapkövetelmény, és profi szakembereket igényel. A Soter-Line Oktatási Központ Munkavédelmi technikus OKJ-s tanfolyamán Ön vagy cégének alkalmazottja teljes körű, államilag elismert képzésben részesül, a baleset-megelőzéstől a kockázat-felmérésen keresztül az egészségmegőrzésig.


 

Fő a biztonság! A munkavállalók testi épségének és egészségének védelme ma már minden munkahelyen alapkövetelmény, és profi szakembereket igényel. A munkavállalók testi, szellemi egészségét védő előírások betartását a hatóságok szigorúan ellenőrzik, az elmaradást szigorúan szankcionálják. A Soter-Line Oktatási Központ Munkavédelmi technikus OKJ-s tanfolyamán Ön vagy cégének alkalmazottja teljes körű, államilag elismert képzésben részesül, a baleset-megelőzéstől a kockázat-felmérésen keresztül az egészségmegőrzésig. Amennyiben szeretné megtakarítani a munkavédelemmel kapcsolatos többletkötségeket, többletkiadásokat, és ráadásul egyik munkatársának pozícióját szeretné a vállalkozáson belül megszilárdítani, illetve a munkatársával több munkakört betöltetni, akkor feltétlenül irassa be alkalmazottját a Soter-Line Oktatási Központ Munkavédelmi technikus képzésére!

A Munkavédelmi technikus képzés óraszáma 240 óra
A Munkavédelmi technikus képzés helyszíne Soter-Line Oktatási Központ, 1073 Budapest, Erzsébet krt. 7. (Blaha Lujza tér)
A Munkavédelmi technikusképzés tervezett kezdése 2015. szeptember 8. (kedd-csütörtök) vagy
szeptember 11.(péntek-szombat)
Munkavédelmi technikus tanfolyami napok Heti 2 alkalom: kedd-csütörtök (17.30-20.45 ) vagy 2 hetente péntek (15.00-20-00) és szombat (08.30-14-30)
Munkavédelmi technikusrészvételi díj 140.000 Ftrészletben: 7x 20.000 Ft
Vizsgadíj 55.000 Ft (+ modulzárók díjai)

Általános adatok

A szakképesítés megnevezése: Munkavédelmi technikus
A munkavédelmi technikus szakképesítés OKJ száma: 52 862 01
A munkavédelmi technikus szakképesítés szintje:Felső középfokú szakképesítés

Képzési program nyilvántartásba vételi száma: E-000201/2014/A080

A jelentkezés feltétele:

– érettségi vizsga
– egészségügyi alkalmassági vizsga

Információk a képzésről:

A Munkavédelmi technikus a nemzetgazdaság valamennyi ágazatában alkalmazható kompetenciákkal rendelkezik a munkahelyi egészség és biztonság megvalósításához szükséges tevékenységek területén. Elősegíti a munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések megelőzését, valamint a munkavédelemre fordított költségek optimalizálást. Támogatja a munkáltatót a munkavédelmi kötelezettségek teljesítésében, ezzel hozzájárul a mulasztások és szabályszegések hátrányos személyi és anyagi következményeinek elkerüléséhez.

A szakképesítés rendelkező képes:

 • szakmai munkájával, a munkáltató munkahelyi vezetőivel, szakembereivel, munkavédelmi képviselőivel, munkavállalóival együttműködni, hozzájárulni a munkával összefüggő balesetek és megbetegedések előfordulásának megelőzéséhez
 • közreműködni a munkáltatók munkavédelmi feladatainak megvalósításában, elvégezni azokat a munkavédelmi feladatokat, melyek középfokú munkavédelmi szakképesítéssel láthatók el
 • a munkavédelmi jogszabályok, szabványok, üzemeltetési dokumentációk tartalmát feldolgozni, a szükséges intézkedéseket kezdeményezni és kidolgozni.
 • megismertetni a munkáltatókkal, munkavállalókkal, munkavédelmi képviselőkkel a munkavédelmi feladatokat, jogokat és kötelezettségeket, azok megvalósítását kezdeményezni és támogatni
 • közreműködni az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés körülményeinek megteremtésében, a tárgyi, személyi és szervezési feltételeket biztosítani
 • feltárni a veszélyforrásokat, azonosítani és értékelni a veszélyeket, elősegíteni a kockázatok kezelését
 • közreműködni a munkáltatók munka-egészségügyi feladatai végrehajtásának megszervezésében, együttműködni a foglalkozás-egészségügyi szolgálattal a munka-egészségügyi feladatok megvalósítása során
 • közvetíteni a munkáltatók és a munkavállalók felé a munkahelyi egészségmegőrzés értékrendszerét

Amiért a Soter-Line munkavédelmi technikus képzését válassza:

 • Munkavédelmi technikus hallgatóink sikeresen el tudnak helyezkedni a szakmában!
 • Munkavédelmi technikus oktatóink mindig a legfrissebb tudásanyagot biztosítják az Ön számára!
 • A munkáltatók szívesen keresnek nálunk munkavállalókat!
 • A munkavédelmi technikus tanfolyam esetén is biztosítjuk a kedvezményes tandíjat!
 • A munkavédelmi technikus képzés résztvevőinek vizsgáztatásához saját vizsgaszervezési jogosultsággal rendelkezünk!
 • A munkavédelmi technikus vizsgaszervezési díjaink is kedvezőek!
 • Honlapunkon hitelesen tájékoztatjuk, nem titkolunk el semmilyen részletet Ön elől!
 • A munkavédelmi technikus tankönyveit kedvezményes áron beszerezzük Önnek!
 • Sikertelen munkavédelmi technikus vizsga esetén másik csoportban ingyenes pótórát biztosítunk!
 • Az államilag elismert bizonyítvány mellé Europass bizonyítványt is igényelhet!
 • A munkavédelmi technikus tanfolyam jól megközelíthető helyen, a Blaha Lujza tér szomszédságában kerül megszervezésre!
 • Tanfolyamszervező és vizsgaszervező kollégáink szívüket, lelküket kiteszik Önért!
 • A munkavédelmi technikus képzés keretei között versenyképes kompetenciák birtokába juthat!

További információ: Halász Andrea

info@soterline.hu

+ 36 1 887-2339

A Munkavédelmi technikus szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakörök:

FEOR szám: 3163 – Munkavédelmi és üzembiztonsági foglalkozású

 • Munkavédelmi technikus
 • Baleset-elhárítási megbízott
 • Balesetvédelmi és üzembiztonsági megbízott
 • Balesetvizsgáló (munkahelyi)
 • Munkavédelmi előadó
 • Munkavédelmi megbízott
 • Üzembiztonsági megbízott

A Munkavédelmi technikus tanfolyam oktatott szakmai moduljai:

 • 11253-12 Munkavédelmi menedzsment
 • 11254-12 Munkavédelmi kockázatértékelés
 • 11255-12 A munkavégzés biztonsága

Elmélet – gyakorlat aránya: 70 %; 30 %